บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ในไทยและทั่วโลก

ทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วย อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และอื่นๆ
ทำไมคนถึงจด อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เพราะท่านจะสามารถเป็นผู้ผลิตแต่ผู้เดียวเมื่อท่านได้ยื่นจด และถ้าท่านยื่นจดแล้วท่านสามารถฟ้องผู้ที่ผลิตสินค้าคล้ายหรือเหมือนของท่านได้
ถ้าไม่ยื่นจดท่านจะหมดโอกาสในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทันที


ตัวอย่างสิทธิบัตร

Iphone Ipad กล่องประจุ เคมี กรรมวิธีผลิตอาหาร สูตรยา การออกแบบเสื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ กรรมวิธีการผลิต ซอฟแวร์สามารถจดเป็นสิทธิบัตรได้ การออกแบบอะไรก็ได้ที่มีความแปลกใหม่

 

        

 

 

ตัวอย่างลิขสิทธิ์

• หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรมถ่ายภาพ
• ภาพประกอบแผนที่ โครงสร้าง ศิลปะประยุกต์ และรวมทั้งภาพถ่ายและ แผนผังของงานดังกล่าว
• ทำนองและเนื้อร้องหรือทำนองอย่างเดียว และรวมถึงโน๊ตเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
• วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดิสก์ เป็นต้น
• งานภาพยนตร์
• งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ เป็นต้น
• งานแพร่เสียงภาพ เช่น การนำออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
• งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าของเราปัญหา

• ทำอย่างไรเมื่อถูกดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์บัตร
• จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองทั่วโลก
• เปิด AEC แล้วทำยังไงให้ป้องกันผลงานตัวเอง
• ผลงานอะไรที่จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์บ้าง การฟ้องคดีต้องทำอย่างไร อายุความฟ้องร้องนานเท่าใด สามารถยอมความกันได้หรือไม่ เรียกค่าเสียหายได้แค่ไหน เพียงใด ยื่นฟ้องต่อศาลไหน
• ทำอย่างไรเมื่อมีบุคคลนำเครื่องหมายการค้า ของท่านไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปลอมเครื่องหมายการค้า จะฟ้องใคร ฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างไร จะยื่นฟ้องที่ศาลไหน มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
• เมื่อท่านผลิตสินค้า อยากจะขออนุญาตอย่างถูกต้องไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะตรวจสอบอย่างไร

แนวทางแก้ไขปัญหาบริการของเรา

เรามีทีมงานทนายความผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการฟ้องร้องดำเนินคดีอันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร แก่ท่านในทุกขั้นตอน
เมื่อเปิด AEC แล้วท่านควรคุ้มครองตนเองและธุรกิจของท่านโดยการยื่นจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ ลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ท่านควรประเมินว่าอะไรมีค่าในการจดและอะไรไม่มีค่าในการยื่นจด องค์กรที่เมืองนอกปกติแล้วจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาโดยการยื่นจดทันที่เมื่อมีโอกาส
รับเขียนอุทธรณ์ เมื่อคำขอที่ยื่นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า
รับว่าความเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
รับเขียนสิทธิบัตรให้ในประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญที่เขียนสิทธิบัตรมากกว่า 100 ฉบับ
รับเขียนสิทธิบัตรต่างประเทศ ผู้ที่เคยเขียนให้ Coca Cola ที่ USA และสิทธิบัตรกว่า 1000 สิทธิบัตร
รับให้คำปรึกษาการว่างกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่เล็งเห็นได้ว่าจะมีคนมาหลอกเลียนแบบ
รับยื่นจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศ
รับตรวจสอบทะเบียน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรในประเทศและต่างประเทศ
รับเขียนสัญญาเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน
รับซื้อ ขายสิทธิบัตร
เราแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เราได้มี ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจดสิทธิบัตรในประเทศไทยจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้อง ได้รับการอบรมจากศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของโลก (WIPO)


อัตราค่าบริการ

เขียนสิทธิบัตรเริ่มตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่ความยากง่าย
จดเครื่องหมายการค้าเริ่มตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 จำพวก

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com