บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

ตรวจ แปล และจัดทำร่างสัญญาทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน พม่า เวียดนาม

ปัญหา

• ในทางธุรกิจต่างๆ บ่อยครั้งต้องมีการทำสัญญาตกลง ในเงื่อนไขต่างๆ ต้องทำอย่างไรไม่ให้คุณเสียเปรียบเมื่อต้องเซ็นต์สัญญาต่างๆ สัญญานั้นเป็นธรรมหรือไม่ เป็นสัญญาสำเร็จรูปหรือไม่ เราต้องรับผิดแค่ไหนตามสัญญา
• เมื่อต้องเซ็นต์ตกลงในสัญญาภาษาต่างประเทศ เสี่ยงหรือไม่ถ้าคุณไม่เข้าใจข้อความในสัญญา ว่ามีหน้าที่ความผิดรับเพียงใด
• คุณรู้หรือไม่ สัญญาแต่ละประเภทมีแบบตามกฏหมาย หากทำผิดแบบสัญญานั้นอาจเป็นโมฆะไม่มีผลตามกฏหมาย
• ผู้แปลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายจะแปลคลาดเคลื่อน


แนวทางแก้ไข

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและกฏหมายในเรื่องสัญญาต่างๆเพื่อจะได้ไม่คลาดเคลื่อน
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณไม่ให้เสียเปรียบ เมื่อต้องทำสัญญาปรึกษาทีมทนายความของเรา

 

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com