บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และควบรวมกิจการ เปลี่ยนกรรมการ จัดตั้งสถาบันต่างๆ

หากคิดจะทำธุรกิจ สิ่งแรกๆ นอกจากเงินทุนแล้ว ก็คือการจัดตั้งบริษัทเพื่อ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวธุรกิจนั้นๆ มากกว่าที่จะเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันมีธุรกิจทั้งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย มีการแข่งขันที่สูง ใครไวกว่าได้ก่อน หากมัวแต่เสียเวลากับสิ่งที่มิใช่สาระของตัวธุรกิจแม้เสี้ยววินาที ก็อาจทำให้ท่านพลาดโอกาสดีๆ ได้อย่างน่าเสียดาย

ตัวอย่างผลงานของเราปัญหา

• เมื่อต้องการจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ ต้องทำอย่างไร
• จะจัดตั้งสถาบันต้องทำอย่างไร มีปัญหายุ่งยาก ต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
• จะตั้งสถาบันต้องจดจัดตั้งบริษัทก่อนหรือไม่
• ต้องการซื้อบริษัทเพื่อบริหารหนี้อาจเกิดปัญหาภาษีย้อนหลังได้
• หากดำเนินการเองจะมีความยุ่งยาก ล่าช้า

 

แนวทางแก้ปัญหา

• ท่านต้องปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
• เรามีทนายความผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนกรรมการ จัดตั้งสถาบันต่างๆ
• เรามีทนายความผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่คอยแนะนำเรื่องภาษี การลงทุน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

บริการของเรา

เรามีความชำนาญการในการจัดตั้ง, แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, จำนวนหุ้น ฯลฯ
เราลึกซึ้งถึงปัญหาที่ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้
เรามีทางออกให้ท่านในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วน บริษัท
เราบริการท่านด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และรวดเร็ว

 

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com