บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีการใช้สื่อทางอินเตอร์เนต หรือ Social Media เป็นวงกว้าง เช่น Youtube , Instagram และ Facebook เป็นต้น ซึ่งมีการหมิ่นประมาทกันอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยการแชร์ การโพสต์ ในช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง


ปัญหา

• เมื่อมีบุคคลโพสต์หรือใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาทท่านทำให้เสียหาย ทำให้เสียชื่อเสียงตนเอง หรือในทางการค้าจะต้องทำอย่างไร จะติดต่อหน่วยงานใด จะฟ้องใคร
• เมื่อมีบุคคลนำคลิปวีดีโอที่ทำให้ท่านเสียหาย แอบอ้างไปกระทำความผิด ต้องทำอย่างไรเพื่อแจ้งระงับการเผยแพร่คลิปนั้น


แนวทางแก้ไขบริการของเรา

ทีมงานทนายความของเรามีคำแนะนำ และวิธีการ ช่วยเหลือท่านได้ เรามีทนายความที่มีความรู้ในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ทีมทนายความของเรามีช่องทางที่จะขอระงับการเผยแพร่คลิปวีดีโอที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

บริษัท สำนักกฎหมายไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
international calls +0011(668)1-622-4799,(668)-6-996-1599
Email : support@thaiinternationallaw.com