บริษัท สำนักกฎหมายไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเตรียมคดีขึ้นสู่ศาล ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน โดยทีมทนาย และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมากประสบการณ์

โทร: 081-622-4799, 083-987-6519, 086-998-9297

Consultation call 66816224799
International calls +0011 (668) 16224799
Local calls + 081-622-4799

Email : support@thaiinternationallaw.com

Address : เลขที่ 131 ถนนขาว แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Facebook twitter

บริการของเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท สำนักกฎหมายไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ก่อตั้งโดยผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพนานกว่า 30 ปี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งในภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มีทีมทนายความและบุคคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและความเป็นมืออาชีพ

นโยบายหลัก เพื่อส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของลูกความในทุกแง่มุมที่กฎหมายกำหนด ใช้กฎหมายเป็นกลไกหลักในการระงับข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม โดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศชาติและประชาชนเป็นประการสำคัญ


รับสมัครงาน

1. เลขานุการ
2. พนักงานธุรการ
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท สำนักกฏหมายไทย-อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
131 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300
โทร. 02-6697117 , 02-2412651


บุคคลากรและทีมงาน

คณะที่ปรึกษา

ดร. สหัส บัณฑิตกุล
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร)

พลเรือเอก ถมรัตน์ หทโยดม
รองประธาน มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค)

คุณสุพจน์ จันทร์ขาว
ที่ปรึกษาสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน)

คุณเตือนตา ศุภาพร
ผู้บริหารบริษัท เดอะ ทเวลท์ ปรินซ์เซสส์ กรุ๊ป จำกัด)

คุณพิพัฒน์ ตรีระพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกวงฮั้ว จังหวัดระยอง)

ทีมผู้บริหาร

พลเอก ดร.มนตรี ศุภาพร
ประธาน คณะกรรมการ

นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาววงศ์สุดา ศุภาพร
กรรมการผู้จัดการ

คณะทนายความ

นางสาววงศ์สุดา ศุภาพร
นายวิเชียร พึ่งสุชนสุนทร
นายปรัชญา วิชาโคตร
นายอาทิจ เฉียงตะวัน
นางสาวธีรญา เหมชินะกูล
น.ส.เอื้อกาญจน์ ท้าวอ่อนข่าวสาร กิจกรรม

การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovation Promotion, Technology Transfer and Successful Technology Licensing (STL)


ลิงค์น่าสนใจ